Durabilitate

CONSTRUIM UN VIITOR DURABIL

Proiectele de mâine trec printr-o viziune integrată.

Grupul promovează o abordare unitară și transversală a durabilității, care pătrunde în fiecare aspect al afacerii, urmărind o creștere echitabilă și durabilă în activitățile sale, de asemenea, datorită investițiilor în dezvoltarea inovațiilor de produs și proces.

Regula 22, din documentul de guvernanță corporativă al Grupului Manni
POLITICA DE DURABILITATE

Manni Group promovează inovația în sectorul siderurgic, de la tratarea materiilor prime până la aplicațiile finale.


Dezvoltă soluții și servicii legate de ingineria structurilor, eficiența energetică și producția de energie din surse regenerabile.


Grupul își bazează capacitatea de a genera valoare durabilă, împărtășită tuturor părților interesate, pe setul de alegeri, acțiuni, activități și proiecte desfășurate ca organizație.


Oțelul este un element reciclabil „prin definiție”, putând fi reutilizat de nenumărate ori fără a asista la pierderea proprietăților sale intrinseci; izolarea termică a clădirilor, precum și energia din surse regenerabile și gestionarea energiei, reprezintă domenii strategice pentru orice politică energetică.


Grupul Manni se angajează să reducă impactul activităților sale asupra mediului, în îmbunătățirea continuă a performanței sale și în adoptarea de bune practici menite să genereze valoare pentru societate și pentru părțile interesate.


Conștient de responsabilitatea sa față de părțile interesate actuale și generațiile viitoare, Grupul urmărește o creștere echitabilă și ecologică pentru activitățile sale, datorită, de asemenea, investițiilor în cercetarea și dezvoltarea de produse și procese.


Prin urmare, Manni Group se angajează să își actualizeze politica de durabilitate ori de câte ori există o modificare a cererilor exprimate de toate părțile interesate față de grup și cel puțin o dată la 3 ani.


Grupul salută și ia în considerare principiile economiei circulare, obiectivele de dezvoltare durabilă promovate de Organizația Națiunilor Unite și Acordul verde european, precum și Declarația universală a drepturilor omului.

GUVERNANȚĂ

Grupul Manni își organizează structura pentru a garanta un proces decizional informat, responsabil și participativ cu părțile interesate, dezvoltând o organizație eficientă și transparentă, care să gestioneze și să conțină riscurile și să acționeze inspirat pe termen mediu și lung.
Un angajament bazat pe trei active:

Organizarea internă
Internaționalizare
Responsabilitatea lanțului de aprovizionare
Finanţa

ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI INOVAȚIE

Grupul Manni promovează industrializarea incluzivă, care crește eficiența în utilizarea resurselor și reduce impactul asupra mediului propriu și al lanțului de aprovizionare, reconfigurându-și procesele; prin urmare, investește în cercetare științifică și inovare ca instrument pentru a realiza această schimbare. Funcționând în cadrul lanțului de aprovizionare pentru construcții, acesta contribuie la crearea de clădiri inovatoare, cu impact redus și cu emisii de carbon, în care sunt utilizate materiale sănătoase și sigure. Pentru a face acest lucru, investim constant în trei verticale principale:

Inovaţie
Fabricare responsabilă
Clădire

OAMENI

Manni Group consideră capitalul uman cel mai important activ strategic pentru a gestiona și inova corect afacerea, urmărind excelența.
Protejarea drepturilor oamenilor, precum și sănătatea și integritatea colaboratorilor sunt obiective esențiale și prioritare.
Manni Group promovează un stil participativ care permite oamenilor să-și exprime liber și să își dezvolte potențialul, lucrând pe diferite fronturi:

Etică și valori
Sănătate și Siguranță
Instruire
Îmbunătățirea capitalului uman

ENERGIE ȘI CLIMĂ

Manni Group contribuie la decarbonizarea sistemului energetic prin dezvoltarea surselor regenerabile, a eficienței energetice și a sectorului de monitorizare; consideră că schimbările climatice reprezintă principala provocare de mediu și se angajează să o abordeze.
Grupul este angajat în cercetarea și dezvoltarea de produse și servicii inovatoare pentru piață care îmbunătățesc eficiența energetică și impactul asupra mediului, printr-o abordare care implică:

Energie regenerabilă
Eficienta energetica
Emisii

Puteți afla mai multe despre toate aspectele politicii noastre în documentul complet.

Descărcați documentul complet
UN ANGAJAMENT CERTIFICAT

De-a lungul anilor, Manni Group a acordat o atenție deosebită adaptării continue la cele mai bune practici internaționale și îmbunătățirii proceselor de gestionare a riscurilor, atât operaționale, cât și ESG (Environmental Social Governance). Companiile grupului au obținut astfel progresiv certificări care atestă standardele de calitate oferite angajaților lor, pieței și comunităților.

Inițiativa țintă bazată pe știință, promovată de Carbon Disclosure Project, World Resource Institute, WWF și UN Global Compact, ghidează companiile în stabilirea unor obiective de reducere a emisiilor pe termen lung, care permit menținerea încălzirii climatice la 2 ° C.

Carbon Footprint Italy (CFI), este operatorul italian de gestionare a carbonului stabilit pentru a comunica rezultatele cuantificării emisiilor de GES de la produse și organizații într-un mod serios și credibil. Programul CFI este dedicat atât amprentei de carbon ale produsului, cât și amprentei organizaționale. Manni Group, cu inventarul său de emisii de GES întocmit conform ISO 14064-1: 2019 și verificat de Bureau Veritas, este prima companie înregistrată ca organizație în cadrul CFI.

Declarația de mediu privind produsul EPD (Environmental Product Declaration) obținută de Isopan definește în mod clar impactul asupra mediului asociat producției unui anumit produs sau serviciu, precum consumul de energie și materii prime, producția de deșeuri și emisiile.

Produsele speciale ale Isopan sunt primele din Italia care au obținut eticheta Declare în martie 2019. Cu Leaf și Green Roof, Isopan obține eticheta pentru transparența materialelor de construcție. Declare este eticheta creată de International Living Future Institute (ILFI) care certifică siguranța materialelor utilizate în produse pentru piața construcțiilor. Fiecare produs care poartă eticheta Declare declară că nu există „ingrediente” incluse în Lista Roșie sau lista celor mai periculoase materiale din industria construcțiilor.