PPA SICILIA

Ve druhé polovině roku 2018 podepsala společnost Manni Energy první desetiletou smlouvu o nákupu energie (PPA) v Itálii, která je považována za vůbec nejdelší uzavřenou smlouvu *.

KATEGORIE PROJEKTŮ

Průmyslový

SPOLUPRACOVNÍK

Manni Energy

MÍSTO

Sicilia, italia

PROJEKT

PPA neboli dohoda o nákupu energie stanoví prodej 100% energie vyrobené v 5 elektrárnách postavených na Sicílii v roce 2019. Projekt, který vznikl ve spolupráci společností Manni Energy a Canadian Solar, po dohodě se společností Trailstone, byl dodán plně funkční v březnu 2020. Očekává se, že 17,6 MW fotovoltaické energie vyprodukuje komplex více než 35 GWh ročně, což odpovídá více než 17 tisícům tun CO2, kterým se zabránilo **.

* Zdroj: Zpráva o obnovitelné energii,

Politecnico di Milano, 2019

** Emisní faktor: 0,515 kg CO2

/ kWh;

zdroj: ISPRA, 2019