@mograph studio
ZÁSADY MANNI GROUP 2020 SI VYHRADÍ, ABY BOLI VYŘEZÁNY.

Budování udržitelné budoucnosti je výroční zpráva skupiny Manni Group, ve které jsme ze všech hledisek ilustrovali všechny, ale přesně všechny aktivity, které nás v roce 2019 zažily. Čísla, reference a projekty jsou mozaikou kolektivních výsledků dosažených díky schopnostem a odhodlání všech lidí ve skupině.

Skupina provádí průmyslové činnosti v ocelářském sektoru a v oblasti předzpracovaných ocelových prvků, komponentů a konstrukčních systémů pro budovy a závody v různých odvětvích (Manni Sipre). Manni Group také znamená výrobu izolačních izolačních panelů pro střechy a stěny pro civilní, průmyslové, zemědělské a komerční objekty (Isopan) a výstavbu fotovoltaických, větrných a bioplynových systémů na klíč (Manni Energy).
Strategická vize, s níž se podnikání vyvíjí, zajišťuje kloubové geografické rozdělení jak v Itálii, tak v zahraničí. Skupina je přítomna na světě s 15 provozujícími společnostmi v Evropě a po celém světě a obsluhuje 81 zemí a distribuuje celkem 432 tisíc tun oceli.

SCHÉMA ORGANIZACE SPA SPA MANNI GROUP